top of page

PRAYERS FOR INTENTIONS

Prayer for the living

O Lord Jesus Christ, for the redemption of the human race Thou endured agony and a most painful death, were buried and rose from the grave, and finally ascended into heaven to plea for us before the Father in heaven, Judge of the living and the dead - we humbly ask if you please grant the souls of the faithful dead eternal rest in the blessed place of Thy Saints. You who live and reign forever and ever. Amen.

Prayer for the departed

O Christ, with the saints, grant rest to the soul of your servant, the they may repose in a place where there is no pain, no grief, no sighing, but everlasting life.

For You, O Christ our God, are the resurrection, the life, and the eternal repose and we give glory to You, together with Your eternal Father and Your most holy, good and life-giving Spirit; now and for ages to ages.

Amen

Prayer for vocations

O Jesus, Divine Shepherd of souls, who called the Apostles to become fishers of men, now call the ardent and generous hearts of our youth to make them Your followers and ministers. Let them share Your thirst for that universal redemption for which You daily renew Your sacrifice upon the alter. O Lord Jesus, “always living to make intercession for us,” extend our horizons to the entire world, where so many brethren make silent supplication for the light of truth and the warmth of love, so that answering Your call, many young men may prolong here Your mission, edify Your Mystical Body, the Church, and become “the salt of the earth and the light of the world.”

Extend, O Lord, Your loving call to many pure and generous-hearted young women, that they may grow in their desire for evangelical perfection and may dedicate themselves to the service of the Church and their neighbors who so desperately need such assistance and charity.

Amen

Prayer for peace

St. Francis of Assisi

Peace on Earth
 

Lord, make me an instrument of Thy peace.

  Where there is hatred, let me sow love;

  where there is injury, pardon;

  where there is doubt, faith;

  where there is despair, hope;

  where there is darkness, light and

  where there is sadness, joy.O Divine Master,

  grant that I may not so much seek to be consoled as to console;

  to understood as to understand;

  to be loved, as to love.
 

For it is in giving that we receive,

  it is in pardoning that we are pardoned.

  For it is in dying that we are born to eternal life.

 

(Prayer of St. Francis of Assisi)

Молитва за живих

Господи Ісусе Христе, Ти за відкуплення людського роду витерпів Муку і зазнав найболіснішої смерті, був похований і силою Своєю повстав з гробу, а вкінці вознісся на небо, щоб бути нашим Посередником перед Отцем Небесним, Суддею живих і померлих, - покірно просимо, зволь дати душам померлих вірних вічний спочинок в благословенному місці Святих Твоїх. Ти, що живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

Молитва за померлих

Зі святими упокій, Христе, душу померлого слуги Твого, там, де немає ні хвороби, ні журби, ні смутку, а лише життя безконечне.

Бо Ти є воскресіння, життя і вічний спокій, Христе Боже наш, і Тебе славимо з Предвічним Отцем, і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
 

Амінь

Молитва за покликання

(Папа Павло VI)

О Ісусе, Божественний Пастирю, Який покликав Апостолів, щоб зробити їх рибалками душ, притягни до Себе палкі і шляхетні серця молодих людей і зроби їх Своїми послідовниками і слугами. Вчини, щоб поділяли вони Твоє прагнення загального відкуплення, для блага якого Ти неустанно складаєш на вівтарі Свою Жертву. Ти, Господи, Котрий живеш для того, щоб заступатися за нас, відкрий перед ними обрії , щоб побачили весь світ, в якому так багато братів мовчазно благають про світло правди і тепло любові; вчини, щоб ,відповідаючи на Твої покликання, продовжували тут, на землі, Твою місію, будували Церкву – Твоє Містичне Тіло – і були сіллю землі та світлом світу.


Пошир, о Господи, Твоє милостиве покликання також на численні жіночі серця і влий в них прагнення євангельської досконалості, самовідданого служіння Церкві та людям, які потребують допомоги й любові.

Амінь.

Молитва за мир

св. Франціск з Асісі

МИР У СВІТІ

Господи, зроби мене знаряддям миру.

  Там, де ненависть, хай сію любов;

  де образа - хай заохочую до пробачення;

  де сумнів, там нехай пiдтримую віру;

  де темрява, хай несу світло;

  де скорбота, нехай сповняю серця радістю.


О, Божественний Учителю,
  обдаруй мене вмінням не бажати, щоб мене потішали,а щоб я всіх підбадьорював;

  не вимагати, щоб мені співчували, а щоб я розумів і співчував; 

  не вичікувати любови, а самому всіх любити.Бо в даванні - одержуємо;

  прощаючи провини інших, наші провини прощаються.
  Бо це - в умиранні родимось до вічного життя.


(св. Франціск з Асісі)

bottom of page