top of page

Prayer for peace

St. Francis of Assisi

Peace on Earth
 

Lord, make me an instrument of Thy peace.

  Where there is hatred, let me sow love;

  where there is injury, pardon;

  where there is doubt, faith;

  where there is despair, hope;

  where there is darkness, light and

  where there is sadness, joy.O Divine Master,

  grant that I may not so much seek to be consoled as to console;

  to understood as to understand;

  to be loved, as to love.
 

For it is in giving that we receive,

  it is in pardoning that we are pardoned.

  For it is in dying that we are born to eternal life.

 

(Prayer of St. Francis of Assisi)

Молитва за мир

св. Франціск з Асісі

МИР У СВІТІ

Господи, зроби мене знаряддям миру.

  Там, де ненависть, хай сію любов;

  де образа - хай заохочую до пробачення;

  де сумнів, там нехай пiдтримую віру;

  де темрява, хай несу світло;

  де скорбота, нехай сповняю серця радістю.


О, Божественний Учителю,
  обдаруй мене вмінням не бажати, щоб мене потішали,а щоб я всіх підбадьорював;

  не вимагати, щоб мені співчували, а щоб я розумів і співчував; 

  не вичікувати любови, а самому всіх любити.Бо в даванні - одержуємо;

  прощаючи провини інших, наші провини прощаються.
  Бо це - в умиранні родимось до вічного життя.


(св. Франціск з Асісі)

bottom of page